Markkinoinnin Peruskäsitteet

MARKKINOINNIN PERUSKÄSITTEET


Markkinointi - tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys tai muu organisaatio pyrkii edistämään tuotteidensa tai palveluidensa myyntiä. Keinoja ovat mm. asiakkaisiin vaikuttavien tekijöiden analysointi, tutkiminen , suunnittelu, toimeenpano ja valvonta.

Myynti - on yrityksen keino tarjota palveluitaan tai tuotteitaan asiakkaille kasvotusten, puhelimessa, tai sähköisessä vuorovaikutuksessa.

Liikeidea kertoo, miten toiminta-ajatusta käytännössä toteutetaan. Liikeidea on toiminta-ajatusta laajempi ja yksityiskohtaisempi suunnitelma tulevasta yritystoiminnasta. Liikeidea vastaa kysymyksiin
  • kenelle?
  • mitä?
  • miten?
  • miksi?
Kohderyhmä jonkin yhteisen tekijän yhdistämä ryhmä ihmisiä, jolle tuotetta tai palvelua pyritään myymään tai markkinoimaan. 
Maslow’n tarvehierarkia (Maslow’s Hierarchy of Needs) on psykologinen teoria, jonka Abraham Maslow julkaisi vuonna 1943 tutkimuksessaan A Theory of Human Motivation. Teorian ydin oli alun perin siinä, että ihmisellä on perustarpeet, jotka tulee tyydyttää ensin, minkä jälkeen ihminen alkaa etsiä tyydytystä ”korkeammille” tarpeille.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti