Seinäesillepano

TUOTEIDEN ESILLEPANO SEINÄLLE


Tuotteiden myyntiin vaikuttaa se, millä korkeudella ne sijaitsevat seinällä. Silmän ja käsien tasolla (80-160cm) olevat tuotteet myyvät parhaiten. Kun tuotteita siirtää tasolta toisille, menekki muuttuu. 

 1. Hitaimmin myyvää 180 cm - 
 2. Parhaiten myyvää 120-180 cm
 3. Keskinkertaisesti myyvää 80-120 cm
 4. Hitaasti myyvää -80 cm

LUKUSUUTA


 • Vasemmalta - oikealle
 • Ylhäältä - alas
 • Vaaleasta - tummaan
 • Pienestä - suureen
 • Pukeutumisjärjestys
 • Kokojärjestys
 • Värijärjestys

MAINOSMATERIAALIN KÄYTTÖ SEINÄESILLEPANOSSA


Kuvien käyttö herättää huomion ja vaikuttaa ostokäyttäyttymiseen. Kohderyhmään liittyvä kasvokuva lisää tutkimusten mukaan myyntiä merkittävästi. Kuvien avulla viestitään elämäntyyliä, luodaan imagoa ja saadan viihtyvyyttä sekä vaihtelua myymälämiljööseen.

KOHTAAMISJÄRJESTYS


Kulkureitti suunnitellaan johdonmukaisesti niin, että se johdattaa asiakkaan eapilta toiselle. Sisäänkäynnin jälkeen asiakas kohtaa:

1. Etutilan, johon sijoitetaan uutuudet, ajankohtaiset  tuotteet tai kampanjatuotteet.
2. Keskitilaan sijoitetaan perusvalikoima. 
3. Myymälän tai osaston seinustalle sijoitetaan näyttävästi tuotteita ja mainosmateriaalia, jolla asiakas houkutellaan osaston perälle. 


PYYHKEIDEN JA KYLPYTAKKIEN ESILLEPANON SUUNNITTELU


Minun projektiEi kommentteja:

Lähetä kommentti